Κ.Κατσιμάνης: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

2020-05-24 14:52

Όσον αφορά τον απολογισμό της προηγούμενης χρονιάς δεν υπήρξαν ιδιαίτερα θέματα εκτός από τη γνωστή υγειονομική κρίση, στην οποία κατά την εκτίμησή μου το Σ.Τ.Ο. του Δήμου ανταποκρίθηκε έγκαιρα με τις γνωστές διαδικασίες.
Όσον αφορά την ερχόμενη χρονιά και τις διαδικασίες πυρασφάλειας-πυροπροστασίας προτείνω την πιστή, κατά το δυνατόν, εφαρμογή των προβλεπόμενων στην έκδοση 4 του σχεδίου ΙΟΛΑΟΣ της πολιτικής προστασίας.
Επιπλέον προτείνω την διοργάνωση ημερίδας, σχετική με πυροπροστασία, από τον Δήμο. Μετά από συνεννόησή μου και σχετική αποδοχή, προτείνω ως κεντρικό ομιλητή και συντονιστή της ημερίδας τον ειδικό και με μεγάλη εμπειρία στα θέματα αυτά συμπατριώτη μας, κύριο Νικόλαο Διαμαντή, με θεματολογία την ενημέρωση Προέδρων κοινοτήτων και εθελοντών και αν είναι δυνατόν πρακτική άσκηση στα θέματα του σχεδίου ΙΟΛΑΟΣ. Να δοθεί η ευχέρεια στον κύριο Διαμαντή της επιλογής και άλλων εισηγητών, εφόσον ο ίδιος κρίνει απαραίτητο, στα πρότυπα προηγούμενων ημερίδων-διαλέξεων στις οποίες έχει συμμετάσχει στο παρελθόν.
Η ημερομηνία ας καθοριστεί σε συνεννόηση με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους και σε χρόνο που θα επιτρέπει τη συμμετοχή όλων ανάλογα με τις οδηγίες στην πορεία της υγειονομικής κρίσης.

Με εκτίμηση
Κων/νος Κατσιμάνης
Μέλος του Σ.Τ.Ο. πολιτικής προστασίας Δημου Μακρακώμης.