Κλειστά τα σχολεία τού Δήμου Μακρακώμης την Δευτέρα 15 και την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου

2021-02-14 22:23

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο Δήμαρχος του Δήμου Μακρακώμης
 
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 116/8-6-2006 Τ.Α) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 58 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 Τ.Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
2. Το γεγονός ότι σε όλο το Δήμο επικράτησαν έντονα καιρικά φαινόμενα.
3. Το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που είναι σε ισχύ για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
 
Την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων του Δήμου μας, Δημοτικά σχολεία, Νηπιαγωγεία, παιδικοί Σταθμοί, Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑΛ την Δευτέρα 15-2-2021 και την Τρίτη 16-2-2021 λόγω έντονης χιονόπτωσης.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΧΑΝΤΖΗΣ