Με κατασχέσεις απειλούνται οι αγρότες πού έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη στον ΟΓΑ

2016-07-04 08:30

ΟΓΑ πότε θα δοθεί η γ δόση για τα οικογενειακά επιδόματα

Με κατασχέσεις  καί με δεσμεύσεις ακόμα καί των επιδοτήσεων "απειλούνται" οι 350.000 αγρότες πού έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη στον ΟΓΑ

Το «φέσι» προς τον ΟΓΑ υπερβαίνει τα 700 εκατ ευρώ και ήδη οι δανειστές εμφανίζονται διατεθειμένοι να πιέσουν στο μέγιστο βαθμό έτσι ώστε να αναζητηθούν, ακόμα και με την απειλή ή την εφαρμογή του μέτρου της κατάσχεσης, τα παραπάνω ποσά. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να επιταχυνθεί η διαδικασία ελέγχων και είσπραξης οφειλών, που πραγματοποιείται μέσω ΚΕΑΟ. Βέβαια, το συγκεκριμένο Κέντρο, έχει αναλάβει μόνο ληξιπρόθεσμες οφειλές που είναι μεγαλύτερες των 5.000 ευρώ. Για μικρότερα ποσά, την ευθύνη της είσπραξης έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού, ανά την επικράτεια. Οι δανειστές, έχουν διαπιστώσει ότι μέσω του ΚΕΑΟ μπορεί να αυξηθούν οι πιθανότητες είσπραξης και πιέζουν ώστε να μεταφερθούν εκεί ακόμα και περιπτώσεις με οφειλές, μικρότερες από το ανωτέρω όριο των 5.000 ευρώ, ανά περίπτωση.

Παράλληλα, υπάρχει στη «φαρέτρα» των εισπρακτικών μηχανισμών και η διάταξη νόμου που δίνει το δικαίωμα του συμψηφισμού των ασφαλιστικών, αλλά και των φορολογικών εισφορών των αγροτών με επιδοτήσεις. Με ακατάσχετο για ένα λογαριασμό ανά πιστωτικό ίδρυμα, στα επίπεδα των 1.250 ευρώ, δίνεται το δικαίωμα στον προϊστάμενο μιας τοπικής εφορίας ή του ΟΓΑ να ενεργοποιήσει τις σχετικές διαδικασίες, παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη διάταξη, έχει ουσιαστικά καταστεί ανενεργή. Τυχόν προκαταβολές και ενδιάμεσες πληρωμές, μέσω ΕΣΠΑ για προγράμματα αλιείας και αγροτικής ανάπτυξης, δεν κατάσχονται. Όμως μπορούν να κατασχεθούν, μετά την ολοκλήρωση του όποιου έργου, οι τελικές πληρωμές. Εάν όμως αρθούν όλες οι εξαιρέσεις, πρόταση που έχει κατατεθεί από τους εκπροσώπους των δανειστών της χώρας, τότε θα μπορούν να κατασχεθούν όλα τα κονδύλια που θα θεωρούνται ενίσχυση από την ΕΕ.