Μόνο όσοι πήραν πάνω από 15.000 ευρώ από το πακέτο Χατζηγάκη, θα κληθούν να τα επιστρέψουν, λέει ο νόμος

2015-12-08 09:32

Με όριο μέχρι το 15.000 ευρώ, δηλαδή όσο είναι το όριο των ενισχύσεων de minimis (ήσσονος σημασίας), πέρασε η τροπολογία για την ανάκτηση των παράνομων επιδοτήσεων που πήραν οι αγρότες από το "πακέτο Χατζηγάκη" μέσω του ΕΛΓΑ το 2009. Στη διάταξη που αποτελεί μέρος του νόμου για τα βοσκοτόπια γίνεται σαφής αναφορά στην αόφαση καταδίκης της Ελλάδας για το εν λόγω πακέτο αποζημιώσεων.

Ουσιαστικά, με τη συγκεκριμένη διάταξη (άρθρο 36) καλούνται να επιστρέψουν τα χρήματα όσοι αγρότες πήραν πάνω από 15.000 ευρώ.

Θύελλα ειρωνικών δημοσιευμάτων, πάντως, ξέσπασε χθες, μετά τη δήλωση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλη Αποστόλου, από τη Βουλή ότι δε θα εφαρμοστεί η τροπολογία, παρόλο που την έφερε προς ψήφιση στη Βουλή.

ΠΑΣΕΓΕΣ: Αδικαιολόγητη και ακατανόητη η τροπολογία για επιστροφή επιδοτήσεων από τους αγρότες

Αδικαιολόγητη, ακατανόητη και χωρίς καμία λογική χαρακτηρίζει η ΠΑΣΕΓΕΣ την τροπολογία που κατέθεσε και ψήφισε αιφνιδιαστικά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου, με την οποία επιχειρεί να αφαιρέσει από το εφετινό πακέτο επιδοτήσεων των αγροτών 320 εκατομμύρια ευρώ από τα 500 εκατομμύρια ευρώ του πακέτου Χατζηγάκη, που κρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως παράνομες κρατικές ενισχύσεις.

Ακόμη πιο προκλητική και παράλογη κρίνεται η δήλωση του Βαγγέλη Αποστόλου από το βήμα της Βουλής, ότι παρά την ψήφιση της συγκεκριμένης τροπολογίας οι αγρότες δεν πρέπει να ανησυχούν γιατί δεν προτίθεται να την … εφαρμόσει.

Κανείς από τους 725 χιλιάδες αγροτών που εισέπραξαν ποσά από το πακέτο Χατζηγάκη, ως αντισταθμιστικές εισφορές από τον ΕΛΓΑ το 2008 και 2009, δεν πιστεύει τον κ, Αποστόλου και τις προφορικές του διαβεβαιώσεις τη στιγμή που υπάρχει ψηφισμένη σχετική διάταξη, για τον καταμερισμό και την είσπραξη των 320 εκατομμυρίων ευρώ. Ο ηλεκτρονικός συμψηφισμός με τις επιδοτήσεις θα αρχίσει άμεσα σύμφωνα με όσα προβλέπει η επίμαχη τροπολογία.

Πέραν όλων αυτών, η ΠΑΣΕΓΕΣ εκτιμά ότι η επιστροφή των χρημάτων αυτών από τους αγρότες θα σημάνει τη χαριστική βολή για τον πρωτογενή τομέα, που βρίσκεται από το Σεπτέμβριο στο στόχαστρο της κυβέρνησης και των δανειστών με σειρά εισπρακτικών, αντιαναπτυξιακών και καταστροφικών μέτρων, που θα κάνουν τους φτωχούς φτωχότερους και θα οδηγήσουν εκατοντάδες χιλιάδες παραγωγούς στην ανέχεια και την απελπισία.

Η διάταξη - άρθρο 36

1. Για την εκτέλεση της Απόφασης 2012/157/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κρατική ενίσχυση C3/2010-Ελλάδα, σχετικά με ορισμένες αντισταθμιστικές ενισχύσεις που καταβλήθηκαν από τον ΕΛΓΑ κατά τα έτη 2008 και 2009» και της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 16.7.2014 στην Υπόθεση Τ-52/2012, ως αρμόδια υπηρεσία ορίζεται η Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΑΜΚΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στο πλαίσιο εφαρμογής της ως άνω απόφασης, είναι συμβατές με την εσωτερική αγορά και εξαιρούνται της ανάκτησης οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που πληρούσαν όλους τους όρους που προβλέπονταν στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1535/2007 λαμβανομένων υπόψη των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1408/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας ανάκτησης των ανωτέρω ενισχύσεων και ιδίως ο προσδιορισμός των υπόχρεων και του ύψους των προς επιστροφή ποσών. Οι διαδικασίες της ανάκτησης μπορούν να γίνονται και ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170). Με την ίδια απόφαση καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες για την ανάκτηση των ποσών μέσω συμψηφισμού τους με απαιτήσεις των υπόχρεων που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Επιδοτησεις πακέτο Χατζηγάκη Αποστόλου επιστροφή de minimis

 

Πηγή: agro24.gr