Νόμιμες οι κατασχέσεις για μη απόδοση ΦΠΑ

2015-06-24 01:01

Νόμιμα κρίθηκαν απο το Συμβούλιο της Επικρατείας τα απαγορευτικά μέτρα που λαμβάνει η πολιτεία και οι φορολογικές αρχές κατάσχοντας τραπεζικούς λογαριασμούς οταν οι ελεγχόμενοι δεν καταβάλλουν ΦΠΑ.

Αλλωστε αυτό προβλέπεται απο τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδηματος ο οποίος προβλέπει την επιβολή μέτρων όταν  προκύπτει ότι δεν έχει αποδοθεί συνολικά στο Δημόσιο ποσό πάνω από  150.000 ευρώ από  Φ.Π.Α. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαγορεύεται στις αρμόδιες δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες να  παραλαμβάνουν δηλώσεις ή να χορηγούν βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά που ζητούνται από τον παραβάτη, για την κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων.

Ακόμη, αναστέλλεται το απόρρητο των καταθέσεων, των λογαριασμών, των κοινών λογαριασμών, των πάσης φύσεως επενδυτικών λογαριασμών, των συμβάσεων και πράξεων επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων και του περιεχομένου των θυρίδων του φορολογούμενου σε Τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα και δεσμεύεται το 50% των ποσών αυτών.

Ανάλογη ήταν η περίπτωση φορολογικού ελέγχου που έγινε σε γνωστό κοσμηματοπώλη της Θεσσαλονίκης όπου διαπιστώθηκε ότι κατά τη διετία 1999 -2001 δεν απέδωσε ΦΠΑ ύψους 407.579 ευρώ.

Όπως επισημαίνει η δικαστική απόφαση, η εν λόγω εταιρεία κατά την επίμαχη διετία, «εξέδωσε εικονικές αποδείξεις λιανικής πωλήσεως και εικονικά πιστωτικά τιμολόγια επιστροφής ΦΠΑ, που καταχωρίσθηκαν στα τηρούμενα βιβλία της (Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ) και στους λογαριασμούς των εισροών και, ακολούθως, συμψηφίσθηκαν με το φόρο των εκροών, τα τιμολόγια δε αυτά δεν αναγνωρίσθηκαν από τον έλεγχο».

Έτσι, αποδόθηκε στην εταιρεία  η παράβαση της μη απόδοσης στο Δημόσιο   ΦΠΑ ύψους 407.570 ευρώ.

Κατόπιν αυτών, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος  επιβλήθηκαν στην επίμαχη εταιρεία και στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλό της, τα προβλεπόμενα απαγορευτικά μέτρα, μεταξύ των οποίων  ήταν η συντηρητική κατάσχεση όλης της κινητής περιουσίας (τραπεζικών λογαριασμών, κ.λπ.).

Τα μέλη της εταιρείας προσέφυγαν στα Διοικητικά Δικαστήρια της συμπρωτεύουσας όπου έχασαν τη μάχη και άσκησαν αναίρεση στο ΣτΕ όπου χαρακτήρισαν αντισυνταγματικά τα μέτρα που λήφθησαν σε βάρος της εταρείας, δηλαδή κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών κλπ

Το Β τμήμα του ανώτατου δικαστηρίου έκρινε ότι τα επίδικα απαγορευτικά μέτρα που επιβλήθηκαν είναι νόμιμα παρά το γεγονός οτι ο κοσμηματοπώλης αθωώθηκε στο ποινικό δικαςτηριο.