Ο Θανάσης Καραγκούνης ορίστηκε νέος Αντιδήμαρχος γιά την Δημοτική ενότητα Μακρακώμης

2015-04-01 17:55

Με την αριθ. 3/2015 απόφαση του ο Δήμαρχος Μακρακώμης  Θύμιος Παπαευθυμίου - μετά την παραίτηση του Ζήση Βασιλείου-όρισε τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας  Αθανάσιο Καραγκούνη  καθ’ ύλην και κατά τόπον έμμισθο Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Μακρακώμης, στον οποίο μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες Ανάπτυξης, Απασχόλησης, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και αρμοδιότητες για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης-Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Ανάπτυξης, με θητεία από 01. 04. 2015 έως 28. 02. 2017, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου