ΟΑΕΕ: Αυτοδίκαιη μεταφορά στη νέα ρύθμιση

2015-08-05 21:11

Όσοι ασφαλισμένοι – οφειλέτες του ΟΑΕΕ είχαν υπαχθεί στην παλαιότερη ρύθμιση – προσωρινό διακανονισμό (ν.3943/2011) και κατά την έναρξη εφαρμογής της νέας ρύθμισης το υπόλοιπο ύψος της οφειλής τους ήταν μεγαλύτερο των 15.000 ευρώ, εντάχθηκαν αυτοδίκαια στη ρύθμιση των 100 δόσεων.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΟΑΕΕ, το όριο που τίθεται είναι η 21η Μαρτίου 2015, η ημερομηνία δηλαδή που δημοσιεύθηκε η νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Στην εγκύκλιο τονίζεται πως, επειδή είναι αυτοδίκαιη η μετάπτωση στη νέα ρύθμιση, δεν απαιτείται νέα αίτηση και δεν γίνεται επανυπολογισμός της οφειλής. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:

* Λαμβάνεται ως βάση η οφειλή (εισφορές, επιβαρύνσεις, εκπτώσεις) κατά την ημερομηνία αρχικής αίτησης του διακανονισμού (αρχική οφειλή).

* Υπολογίζονται οι καταβληθείσες, μέχρι σήμερα, δόσεις μέσω του διακανονισμού.

* Αφαιρείται το ποσό των δόσεων από την αρχική οφειλή.

* Το υπόλοιπο της οφειλής ρυθμίζεται σε εκατό (100) δόσεις Ν.4321/2015, λαμβάνοντας έκπτωση 50% επί των Τελών Καθυστέρησης. Το ρυθμιζόμενο ποσό επιβαρύνεται μόνο με τόκο αποπληρωμής 0,25% μηνιαίως.

Δημιουργήθηκε από τη Διεύθυνση Εσόδων ενημερωτικό σημείωμα προς τους ασφαλισμένους με το οποίο ενημερώνονται για το περιεχόμενο της νέας διάταξης και λαμβάνουν οδηγίες για την καταβολή της 1ης δόσης καθώς και των επόμενων (έχει σταλεί υπόδειγμα με ηλεκτρονική αλληλογραφία). Ως καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης καταβολής της 1ης δόσης ορίστηκε η 14.8.2015.

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα επιλογής μικρότερου αριθμού δόσεων μέσω της ίδιας εφαρμογής με την πιο κάτω διαδικασία:

* Η επιθυμία του ασφαλισμένου για μικρότερο αριθμό δόσεων εκφράζεται με σχετική αίτηση.

* Πριν την οριστικοποίηση της ρύθμισης (πληρωμή 1ης δόσης) δίνεται δυνατότητα διαγραφής της αρχικής αίτησης του διακανονισμού και εκ νέου καταχώρησής της με ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία αίτησης και νέο κωδικό ρύθμισης, κατά περίπτωση.

* Επιλέγεται το επιθυμητό σενάριο και εκδίδεται παραστατικό Α4 και έντυπο 1ης δόσης, κατά τα γνωστά. Ασφαλισμένοι που έχουν υποβάλει αίτηση μετάπτωσης σε μικρότερο αριθμό δόσεων θα πρέπει άμεσα να ενημερωθούν ώστε να λάβουν νέα παραστατικά για να εξοφλήσουν την 1η δόση έως 14.8.2015.

Τυχόν ενεργό δικαίωμα επιλογής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία στον προσωρινό διακανονισμό, μεταφέρεται στη νέα ρύθμιση. Για τη χορήγηση πιστοποιητικού οφειλής κατά το χρονικό διάστημα έως 14.8.2015 θα πρέπει να έχει καταβληθεί η 1η δόση ρύθμισης (ν.4321/2015).

 

dikaiologitika.gr