Οι οφειλέτες με χρέη προς τα Ταμεία που κερδίζουν τη ρύθμιση των 120 δόσεων

2017-11-10 13:23

Εξωδικαστικός: Οι οφειλέτες με χρέη προς τα Ταμεία που κερδίζουν τη ρύθμιση των 120 δόσεων

Η συμφωνία με τους Θεσμούς για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό δημιουργεί τρεις μεγάλες κατηγορίες οφειλετών που αναμένεται να κάνουν χρήση της ρύθμισης αποπληρωμής του χρέους τους, σε έως 120 δόσεις.

Η πρώτη είναι οι οφειλέτες με χρέη από 20.000 έως 50.000 ευρώ για τους οποίους αναμένεται υπουργική απόφαση από το υπουργείο Οικονομίας. Η δεύτερη είναι τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα. Στην κατηγορία αυτή μπορούν να ενταχθούν φυσικά πρόσωπα ανεξάρτητα από το ύψος της οφειλής τους. Εκτιμάται ότι θα κάνουν χρήση της ευεργετικής διάταξης κυρίως μηχανικοί, δικηγόροι, αλλά και αγρότες. Πρώτα όμως πρέπει να εκδοθεί σχετική υπουργική απόφαση από το υπουργείο Εργασίας. Υπάρχει όμως και μία ακόμα κατηγορία ωφελούμενων της διαδικασίας, οι οποίοι είναι τυχόν έμποροι που έχουν χρέος προς τα Ταμεία έως 20.000 ευρώ ή υψηλότερο ποσό, αλλά το 85% αυτού, είναι οφειλή προς τα Ταμεία.

Τα κριτήρια ένταξης είναι, κατ’ ουσίαν δύο: Το πρώτο αφορά την ύπαρξη θετικής φορολογικής δήλωσης από τον οφειλέτη, κατά το έτος υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση ή κατά τα δύο από τα τρία τελευταία έτη. Το δεύτερο είναι να μην υπερβεί τον αριθμό οκτώ, το αποτέλεσμα που θα προκύπτει από το κλάσμα που σχηματίζεται και έχει στον αριθμητή το χρέος και στον παρανομαστή τα καθαρά έσοδα του οφειλέτη προ φόρων και αποσβέσεων.

dikaiologitika.gr