ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς θα διορθώσετε πιθανά λάθη στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2017

2017-06-20 23:45

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σε έλεγχο ύπαρξης πιθανών σφαλμάτων στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2017 που υποβάλλουν οι δικαιούχοι παραγωγοί και κάνει γνωστό ότι δίνεται η δυνατότητα της διαπίστωσης σφαλμάτων και διόρθωσης αυτών μέσω των κωδικών που χρησιμοποιήσαν κατά την υποβολή τους.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διαθέσιμα στο μενού Έλεγχοι Αποσφαλμάτωσης & Αποτελέσματα ελέγχου καταχωρώντας το ΑΦΜ και επιλέγοντας το κουμπί «Αναζήτηση».

Η διαδικασία της αποσφαλμάτωσης θα είναι συνεχής γι’ αυτό ο ΟΠΕΚΕΠΕ καλεί τους δικαιούχους να ενημερώνονται τακτικά με τους κωδικούς τους για σφάλματα που πιθανόν να προκύψουν στην πορεία των ελέγχων.
Σε περίπτωση που θα απαιτηθεί να γίνει διόρθωση της αίτησής θα πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα:
α) Μετατρέπετε την Αίτηση σας από οριστική σε πρόχειρη από το πλήκτρο 'Μεταβολή είδους εγγραφής'
β) Διορθώνετε την Αίτησή σας που είναι πλέον σε πρόχειρη μορφή
γ) Οριστικοποιείτε πάλι την αίτηση σας.

Τα βήματα αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής υποβολής ΕΑΕ2017.

Για τυχόν βοήθεια ο ΟΠΕΚΕΠΕ καλεί τους παραγωγούς να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη, τηλ.: 210-880200