Παγκόσμιο δημόσιο χρέος -Τι ποσοστό κατέχει κάθε χώρα

2015-08-16 11:55

Ο Jeff Desjardins, ιδρυτής του Visual Capitalist, υπολόγισε το ποσοστό του παγκόσμιου δημόσιου χρέους που κατέχει κάθε χώρα.

Το μεγαλύτερο κομμάτι του, 59,7 τρισεκατομμύρια σε χρέος ανήκει στις ΗΠΑ που κατέχουν το 29,05% του παγκόσμιου δημόσιου χρέους. Η Ευρώπη έχει και αυτή σημαντική θέση στη γραφική παράσταση που δημιούργησε ο  Desjardins.

Τα στοιχεία προέρχονται από το ΔΝΤ και δεν περιλαμβάνει τα νοικοκυριά ή τα εταιρικά χρέη.

Επιπλέον, το γράφημα δείχνει το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ για κάθε χώρα με βάση το χρώμα του κομματιού που της αντιστοιχεί.

Όλο το χρέος είναι υπολογισμένο σε δολάρια Αμερικής.