Παράκαμψη Μακρακώμης: Δόθηκε παράταση μέχρι τέλος Οκτωβρίου 2016 γιά την ολοκλήρωση τού έργου

2016-08-06 23:14

Ακόμα μία παράταση δόθηκε στο μεγάλο οδικό έργο της Στερεάς Ελλάδας με τίτλο «Εργασίες βελτίωσης στην ΕΟ Λαμία-Καρπενήσι από έξοδο Καστρίου μέχρι έξοδο Μακρακώμης». Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών που είναι ο Φορέας Υλοποίησης, στις 2.8.2016, το έργο παρατείνεται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2016.

Οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή τη νέα παράταση είναι η καθυστέρηση στις απαλλοτριώσεις. Σε αυτό συνετέλεσαν και ιδιοκτήτες απαλλοτριωθέντων που δεν συναίνεσαν στις επιτάξεις των ακινήτων τους.

Το έργο βελτιώνει τη σύνδεση των 2 πόλεων. Ουσιαστικά πρόκειται για την παράκαμψη Μάκρης και Μακρακώμης. Το συνολικό μήκος των παρεμβάσεων είναι 9,6 χιλιόμετρα, από τα οποία τα 3,1 αφορούν διαπλάτυνση του υφιστάμενου δρόμου και τα 6,5 νέα χάραξη.

Ανάδοχος του έργου είναι η Κ.Ρούτσης Α.Ε. Στόχος είναι η βελτίωση του τμήματος του συνδετήριου οδικού άξονα των δύο Περιφερειακών Ενοτήτων, έτσι ώστε, σταδιακά, ο δρόμος Λαμία – Καρπενήσι να μετατραπεί σε σύγχρονο αυτοκινητόδρομο της Στερεάς Ελλάδας.

Και σε αυτό το έργο υπήρξαν προβλήματα και ήρθαν αρχικά 2 παρατάσεις για 17.9.2015 και 31.7.2016. Η χρηματοδότηση του έργου ήταν από το ΕΣΠΑ και από την 1.1.2016 χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε.


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Το τμήμα είναι από χ.θ.3+700 έως χ.θ.13+313. Η ΧΘ3+700 βρίσκεται περίπου 700 μ. (για την κατεύθυνση της Μακρακώμης) μετά τη διασταύρωση της ΠΕΟ Λαμίας-Καρπενησίου με την επαρχιακή οδό της Γραμμένη-Τρίλοφο-Άγιο Στέφανο από χ.θ.6+600 περίπου μέχρι το τέλος του έργου προβλέπεται παράκαμψη της Μάκρης και της Μακρακώμης θα κατασκευασθούν Ισόπεδοι Κόμβοι στη χ.θ.6+847 (είσοδος Μάκρης) και στη χ.θ.10+329 (διασταύρωση με επαρχιακή οδό Μακρακώμης-Σπερχειάδας).

Στα τμήματα 3+700-3+800 (αρχή έργου) και 13+100-13+313 (τέλος έργου), θα γίνει προσαρμογή του νέου δρόμου στον υπάρχοντα. Στη χ.θ.9+540 θα κατασκευαστεί δεξιά ζώνη εξόδου, ώστε να υπάρχει έξοδος προς τον αγροτικό δρόμο που καταλήγει στο σημείο αυτό και οδηγεί στο Κέντρο Υγείας Μακρακώμης, με παράλληλη κατασκευή της απαραίτητης υψομετρικής προσαρμογής του αγροτικού δρόμου στον νέο δρόμο (η προσαρμογή του αγροτικού θα γίνει μόνο στην δεξιά πλευρά του νέου δρόμου).

Εντός της ζώνης απαλλοτρίωσης θα κατασκευαστούν σε όλο το μήκος του έργου παράπλευροι αγροτικοί δρόμοι για εξυπηρέτηση της πρόσβασης στις ιδιοκτησίες.

Στους ισόπεδους κόμβους θα γίνει προσαρμογή των παράπλευρων της δευτερεύοντες κλάδους των κόμβων. Κατά τη διάρκεια των έργων ο υπάρχων οδικός άξονας θα παραμείνει στην κυκλοφορία και μάλιστα ο είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει την ασφαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή της κυκλοφορίας.