Παράταση έως 27 Ιουλίου γιά τις φορολογικές δηλώσεις 2015 και το Ε9

2015-06-24 11:28

Στο νομοσχέδιο για την ιθαγένεια κατατέθηκε τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών που προβλέπει παράταση για το Ε9 και αλλαγές στις δόσεις του φόρου εισοδήματος αλλά και παράταση στις φορολογικές δηλώσεις 2015 . Οι φορολογικές δηλώσεις πήραν παράταση εως 27 Ιουλίου 2015

Σύμφωνα με την τροπολογία για την παράταση στις φορολογικές δηλώσεις 2015 παρατείνεται η προθεσμία εως τις 27 Ιουλίου 2015

Η πρώτη διάταξη προβλέπει πως «η καταβολή του φόρου εισοδήματος που προκύπτει απο τις φορολογικές δηλώσεις 2015 γίνεται σε τρεις ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, από την προθεσμία υποβολής της δήλωσης.»

Με δεύτερη διάταξη παρατείνεται η προθεσμία υποβολής του Ε9 που κανονικά εκπνέει στις 30 Ιουνίου έως τις 27 Ιουλίου. Η ηλεκτρονική εφαρμογή («Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου») για την υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων υποδέχεται δηλώσεις που περιλαμβάνουν τις όποιες μεταβολές επήλθαν το 2014 στην εικόνα της περιουσιακής κατάστασης των φυσικών προσώπων, αλλά και δηλώσεις Ε9 των ετών 2010-2014 –αρχικές ή τροποποιητικές– με τις οποίες δηλώνονται για πρώτη φορά ακίνητα που είχαν παραλειφθεί να δηλωθούν τα προηγούμενα έτη ή θα αποκαθίστανται λάθη και παραλείψεις στα στοιχεία ακινήτων τα οποία είχαν δηλωθεί με προηγούμενα Ε9.

Τέλος, με την τρίτη διάταξη που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο ορίζεται πλέον προθεσμία τεσσάρων μηνών, αντί τριών μηνών, για την έκδοση αποφάσεων επί των ενδικοφανών προσφυγών από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (πρώην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης), έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης και ορθολογική αντιμετώπισή τους, κατά το δυνατό προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες των υποθέσεων (π.χ. εκτενής όγκος φακέλου, πολύπλοκες υποθέσεις με ερμηνευτικά νομικά και ουσιαστικά ζητήματα επί των οποίων αναμένονται αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων κ.α.). Όπως σημειώνεται, η παράταση προθεσμίας ισχύει και για τις ενδικοφανείς προσφυγές για τις οποίες δεν έληξε η ημερομηνία εξέτασης μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος στη Βουλή.