Παράταση για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ μέχρι 15 Ιουνίου πρότείνει η Κομισιόν

2015-03-20 23:02

Την παράταση της προθεσμίας των αιτήσεων για τις ενισχύσεις απο τον ΟΠΕΚΕΠΕ έως την Δευτέρα 15 Ιουνίου, δηλαδή για ένα μήνα μετά την αρχική διορία που έληγε στις 15 Μαΐου, πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Πέμπτη 19 Μαρτίου.

Γεγονός που ερμηνεύτηκε από τις πανευρωπαϊκές αγροτικές οργανώσεις ως ένα πρώτο καλό βήμα για την συνολικότερη απλοποίηση των κανόνων της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, που ισχύει από φέτος έως το 2020. 

Η Επιτροπή πρότεινε στις 19/3/2015 την παράταση της προθεσμίας κατάθεσης των αιτήσεων για τις άμεσες ενισχύσεις (ΟΣΔΕ) έως τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015. Αυτό σημαίνει ότι κατ’ εξαίρεση για φέτος θα δοθεί παράταση ενός μηνός από την προθεσμία που ορίζει ο σχετικός Κανονισμός (15 Μαΐου). Όπως επισημαίνει η Επιτροπή, «οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης καθορίζονται από τα κράτη μέλη και, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, δεν θα πρέπει να είναι μεταγενέστερη της 15ης Μαΐου. 

Όπως διευκρινίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης καθορίζονται από τα κράτη μέλη και, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, δεν θα πρέπει να είναι μεταγενέστερες της 15ης Μαΐου, συνεπώς η εν λόγω παράταση θα ισχύει μόνο για το 2015 και θα είναι προαιρετική. 

«Πρότεινα να επιτραπεί στα κράτη μέλη της ΕΕ να παρατείνουν την προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων, έτσι ώστε οι αγρότες να μην υποστούν τις συνέπειες των καθυστερήσεων (πρόστιμα), καθώς βρίσκονται αντιμέτωποι με τις αλλαγές και τις δυσκολίες της εφαρμογής του πρώτου έτους της νέας ΚΑΠ. 

Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν τώρα αυτή τη δυνατότητα, η οποία θα βοηθήσει να μην υπάρχουν κυρώσεις στους δικαιούχους για τις εκπρόθεσμες αιτήσεις». Και προσθέτει ότι: «Είναι αυτονόητο ότι τα κράτη μέλη που θα αποφασίσουν να δώσουν παράταση στην τελική ημερομηνία υποβολής της αίτησης, θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι το σύστημα ελέγχου επιτρέπει τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης».