Παράταση στις άδειες κατοχής συλλεκτικών όπλων

2016-03-02 22:13

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Προστασίας του Πολίτη Νίκου Τόσκα, η οποία δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Κυβερνήσεως, παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016 η ισχύς των αδειών κατοχής συλλεκτικών όπλων και λοιπών αντικειμένων, οι οποίες έληξαν μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου 2016.

Σημειώνεται ότι απαραίτητη για την ανανέωση των παραπάνω αδειών είναι η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης, καθώς και των άλλων δικαιολογητικών, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν τη λήξη ισχύος της.

Για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες τοπικές αστυνομικές Αρχές.