Παρατείνονται τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέχρι την ένταξή τους στο νέο ΕΣΠΑ

2015-05-14 15:54

Παρατείνονται, καταρχήν, τα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης και μετά την εξειδίκευση του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 θα περάσουν στο νέο στάδιο υλοποίησης.

΄Ηδη το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης έχει προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε άμεσα και σε συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων να παραταθούν τα προγράμματα και μετά την ολοκλήρωση της εξειδίκευσης του νέου ΕΣΠΑ, στα τέλη Μαΐου, να ενταχθούν σ΄ αυτό.

Την απάντηση αυτή έδωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Ιδρύματος Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), Π.  Μανούρης, αποδεχόμενος την σχετική πρόταση που είχε καταθέσει με επιστολή του ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ  Γ. Πατούλης.

Να σημειωθεί ότι τα Κέντρα Δία Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) λειτουργούν σε όλη την  Επικράτεια και  αποτελούν την πλέον αναγνωρίσιμη δομή παροχής Δια Βίου Μάθησης.

Στα περισσότερα από 100 προγράμματα των Κ.Δ.Β.Μ έχουν εκπαιδευτεί μέχρι σήμερα 194.623 πολίτες και στα 12.349 τμήματα που έχουν δημιουργηθεί μέχρι σήμερα σε όλη τη χώρα, οι απασχολούμενοι (στελέχη, εκπαιδευτές, κλπ) προσεγγίζουν τις 6.500, διαθέτοντας όλα τα απαιτούμενα και εξειδικευμένα προσόντα για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

Το πρόγραμμα των Κ.Δ.Β.Μ υλοποιείται μέσα από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013.

«Μέχρι όμως την ένταξη του προγράμματος στο νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 κρίναμε ως επιβεβλημένη την παράταση λειτουργίας του, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η παροχή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους πολίτες, καθώς θεωρούμε πως μία διακοπή σε αυτή τη φάση του έργου, θα οδηγήσει σε δυσλειτουργίες και θα υπονομεύσει το θεσμό, όπως συνέβη με το κλείσιμο των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (2011), όταν η χώρα έμεινε για δύο έτη χωρίς εκπαίδευση ενηλίκων, με εμφανείς τις συνέπειες για την κοινωνία σε καιρό κρίσης», τονίζει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ  σε ενημερωτική επιστολή του προς τους δήμους και τις ΠΕΔ της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, εστάλη από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ  επιστολή στις 27/3/2015, στην οποία επισήμανε τον άμεσο κίνδυνο που απειλεί τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των πολιτών και ζήτησε τη συνδρομή του υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την παράταση του έργου των Κ.Δ.Β.Μ.

«Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), κύριος Παναγιώτης Μανούρης, αναφέρει ο κ. Πατούλης,  με επιστολή του αποδέχθηκε την πρότασή μας και αφού αναγνώρισε τον καθοριστικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση της Νεολαίας και της Παιδείας, μας ενημέρωσε ότι το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης έχει προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε άμεσα και σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων τα προγράμματα καταρχήν να παραταθούν και στη συνέχεια να περάσουν στο νέο στάδιο υλοποίησης μετά την εξειδίκευση του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020 η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Μαΐου.

Μετά από την παραπάνω θετική εξέλιξη για τη συνέχιση των προγραμμάτων της Δια Βίου Μάθησης, αλλά και τη δέσμευση για ένταξή τους στο νέο ΕΣΠΑ, γνωρίζοντας το μεγάλο ενδιαφέρον των πολιτών όλων των Δήμων, σας καλώ να συμβάλετε αποφασιστικά στην επιτυχία του θεσμού συνεργαζόμενοι με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη».