Πλαφόν 15% στη συμμετοχή των εξετάσεων ΑΠΟΦΑΣΗ-ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

2015-06-12 23:49

Δεν θα ξεπερνά το 15% η συμμετοχή των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ στις διαγνωστικές εξετάσεις

Με απόφασή του, ο υπουργός Υγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής κατάργησε διάταξη του 2014, σύμφωνα με την οποία οι ασφαλισμένοι πλήρωναν επιπλέον χρήματα για εξετάσεις υψηλής καινοτομίας, όπως ψηφιοποιημένες ακτινογραφίες και μαστογραφίες.
Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, το εδάφιο που προέβλεπε τη «φουσκωμένη» συμμετοχή έχει σαφή περιθώρια διασταλτικής ερμηνείας, η οποία κατέληγε (ανάλογα με τον πάροχο) στην επιβάρυνση του ασφαλισμένου, πέρα από την καθορισμένη νόμιμη συμμετοχή.
Οι υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ έχουν δεχτεί σωρεία καταγγελιών και παραπόνων από ασφαλισμένους του Οργανισμού, οι οποίες αφορούν την επιβολή επιπρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης για διαγνωστικές εξετάσεις.
Ιδιώτες πάροχοι απαιτούσαν με αυθαίρετο τρόπο την επιπρόσθετη αυτή οικονομική επιβάρυνση, χωρίς να καθορίζεται από καμία κανονιστική πράξη το ύψος τής ανά είδος εξέτασης υψηλής καινοτομίας. Σε αρκετές περιπτώσεις οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ αναγκάζονταν να καταβάλλουν συμμετοχή, η οποία υπερέβαινε την αποζημίωση της εξέτασης με βάση το κρατικό τιμολόγιο. Για παράδειγμα, στην εξέταση της μαστογραφίας καλούνταν να καταβάλλουν ποσά 10 έως 50 ευρώ για ψηφιοποιημένη μαστογραφία και 40 έως 120 ευρώ για ψηφιακή μαστογραφία, όταν το κρατικό τιμολόγιο προβλέπει αμοιβή 8,01 ευρώ.
Η συμμετοχή των ασφαλισμένων στις παρακλινικές εξετάσεις είναι σαφώς προσδιορισμένη στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών του ΕΟΠΥΥ. Καθορίζεται στο 15% της αξίας του κρατικού τιμολογίου ή της εκάστοτε ασφαλιστικής τιμής της εξέτασης.