Πρόσληψη Σχολικών Τροχονόμων σε σχολεία Σπερχειάδας και Μακρακώμης

2020-09-07 13:15

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύμφωνα με το πρακτικό 20/2020 απόφαση 21/2020 της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής αποφασίστηκε η προκήρυξη για την πρόσληψη Σχολικών Τροχονόμων στα Σχολεία :
1° Δημοτικό Σπερχειάδας
2° Δημοτικό Σπερχειάδας
Δημοτικό Μακρακώμης

Η Πρόεδρος Σ.Ε Α'Θμιας
Χαρούλα Δεληκούρα