Ρύθμιση: Ξεπέρασαν τους 170.000 οι οφειλέτες, άγγιξαν τα 124 εκατ. ευρώ οι εισπράξεις

2015-05-22 23:49

Τους 170.510 έφτασαν οι οφειλέτες, που υπάχθηκαν στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών για τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Έως σήμερα, 22 Μαϊου, είχαν εισπραχθεί άμεσα ποσά ύψους 123.908.408 ευρώ, ενώ ρυθμίστηκαν οφειλές άνω των 3,8 δισ. ευρώ. Δέκα μέρες πριν λήξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων το υπουργείο Εργασίας διαπιστώνει ότι συνεχίζει με σταθερό ρυθμό η προσέλκυση οφειλετών, ενώ εκτιμάται ότι όσο θα πλησιάζουν οι μέρες, τόσο θα αυξάνεται η προσέλευσή τους.

Σημειώνεται ότι από το σύνολο των 170.510 αποφάσεων ρύθμισης που εκδόθηκαν, ποσοστό 7,82% αφορά οφειλέτες που απώλεσαν παλαιότερες ρυθμίσεις. Πρόκειται για 11.524 οφειλέτες του ΙΚΑ και του ΚΕΑΟ με ποσό οφειλής 455.550.131 ευρώ και 1.805 οφειλέτες του ΟΑΕΕ που δεν έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ με ποσό οφειλής 15.294.168 ευρώ.

Από τις 170.510 αποφάσεις ρύθμισης, μόλις οι 25.867 αφορούν αιτήσεις για υπαγωγή στη ρύθμιση που υποβλήθηκαν μέσω διαδικτύου με χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Ρύθμιση οφειλών» που τέθηκε σε εφαρμογή στις 8 Απριλίου.

Αναλύοντας περισσότερο τα συγκεντρωτικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα πριν από λίγο το υπουργείο Εργασίας, προκύπτει ότι, οι περισσότερες αιτήσεις (86.306) έχουν υποβληθεί από οφειλέτες του ΟΑΕΕ και έχουν εισρεύσει στο Ταμείο των ελεύθερων επαγγελματιών έως τώρα 36.266.350 ευρώ, ενώ έχουν ρυθμιστεί οφειλές άνω του 1,1 δισ. ευρώ. Στο ΙΚΑ όμως, παρά το γεγονός ότι έχουν υποβληθεί λιγότερες αιτήσεις (64.176), έχουν εισπραχθεί πολλαπλάσια ποσά (77.854.690 ευρώ), ενώ έχουν ρυθμιστεί οφειλές άνω των 2,5 δισ. ευρώ. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία αυτά, πολύ μικρή είναι η συνεισφορά τόσο από τον ΟΓΑ, όσο και από το ΕΤΑΑ. Συγκεκριμένα, στον ΟΓΑ έως σήμερα, έχουν υποβληθεί 8.710 αιτήσεις, έχουν εισπραχθεί άμεσα 3.498.928 ευρώ και έχουν ρυθμιστεί οφειλές λίγο πάνω από 41 εκατ. ευρώ. Στο ταμείο των ανεξάρτητα απασχολούμενων οι αιτήσεις ανέρχονται στις 10.990, οι εισπράξεις φτάνουν στα 5.621.855 ευρώ και οι οφειλές που ρυθμίστηκαν έχουν υπερβεί τα 106 εκατ. ευρώ.