Σε διαβούλευση ο κώδικας ορθής γεωργικής πρακτικής

2015-03-13 21:39

Έως την Πέμπτη 9 Απριλίου θα διαρκέσει η δημόσια διαβούλευσης του σχεδίου απόφασης του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης που αφορά στον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης.

Με την απόφαση θεσπίζονται κανόνες ως προς την άσκηση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, με στόχο την πρόληψη ή την αντιμετώπιση της ρύπανσης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων που προκαλείται από νιτρικά ιόντα γεωργικής προέλευσης. Μετά το πέρας της διαβούλευσης και την υπογραφή της υπουργικής απόφασης θα ακολουθήσει η κατάρτιση νέων ή αναθεωρημένων Προγραμμάτων Δράσης με μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος για τις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί «ευπρόσβλητες στη νιτρορύπανση».