Σπερχειάδα: Αναβολή συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

2020-11-11 15:37

Βάσει της περ. 6 του εδαφίου 2 της παρ. 1 του άρθρου 1 της αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ:71342 Κ.Υ.Α. ( Φ.Ε.Κ. 4899/Β΄/6-11-2020 ) "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020", οι συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων πραγματοποιούνται μόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.

Κατόπιν του ανωτέρω, σας κάνουμε γνωστό ότι η προγραμματισμένη για την 10η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ. δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, η οποία σας γνωστοποιήθηκε με την αριθ. 21482/1405/4-11-2020 σχετική Πρόσκληση, αναβάλλεται.

 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Τσελεπής Χρήστος