Σπερχειάδα-Κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 17/03/2015

2015-03-16 15:01

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5του Ν. 3852/2010,
σας προσκαλώ
σε κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση (λόγω περιορισμένου χρόνου) στο Συνεδριακό
κέντρο Αθανασίου και Μαίρης Ακρίδα του Δήμου Μακρακώμης στην Σπερχειάδα
την 17 η Μαρτίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων
στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ 
1. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015
με συμβάσεις μίσθωσης έργου
. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ