Σπερχειάδα: Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου με 23 θέματα την Πέμπτη 21/7/2016

2016-07-18 17:00

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλώ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Συνεδριακό κέντρο Αθανασίου και Μαίρης Ακρίδα του Δήμου Μακρακώμης στην Σπερχειάδα την 21 η Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

2. Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

3. Αισθητική αναβάθμιση στην πλατεία ηρώων Μακρακώμης με την υπογειοποίηση του υποσταθμού 1733. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας κατασκευής κιοσκιού, στην πέτρινη βρύση μπροστά στο σχολείο, στην τοπική κοινότητα Μερκάδας. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

5. Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

6. Διαγραφή χρεών. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

7. Συμμετοχή του Δήμου στην 14 η Πανελλήνια λαμπαδηδρομία συλλόγων και φορέων εθελοντών αιμοδοτών της Π.Ο.Σ.Ε.Α. ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΘ

8. Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΘ

9. Εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό δημόσιων χώρων με την προμήθεια ενεργειακών λαμπτήρων (LED). ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΘ

10. Τροποποίηση της αριθ. 160/2015 απόφασης του Δ.Σ. περί σύστασης επιτροπής για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμιά αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06) ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΘ

11. Διαγραφές νηπίων από τον παιδικό σταθμό Μακρακώμης. ΜΕΡΡΑΣ ΚΩΝ.

12. Ψήφιση απολογισμών Σχολικών Επιτροπών έτους 2015. ΜΕΡΡΑΣ ΚΩΝ

13. Επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων. ΜΕΡΡΑΣ ΚΩΝ

14. Έγκριση Α.Π.Ε. του έργου «Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου & Τ. Κ. Τυμφρηστού». ΜΠΟΤΣΗΣ ΒΑΣ

15. Έγκριση Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευαστικές εργασίες διαμόρφωσης πλατείας Τ.Κ. Παλαιοχωρίου». ΜΠΟΤΣΗΣ ΒΑΣ

16. Παράταση εργασιών του έργου «Βελτίωση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Παλαιοβράχας» Δήμου Μακρακώμης ΜΠΟΤΣΗΣ ΒΑΣ

17. Παράταση εργασιών του έργου «Κατασκευαστικές εργασίες διαμόρφωσης πλατείας Τ.Κ. Παλαιοχωρίου». ΜΠΟΤΣΗΣ ΒΑΣ

18. Συζήτηση αίτησης της Γ. Παπαϊωάννου – Γ. Τσώλης ΟΕ περί αφαίρεσης δένδρου από την πλατεία Δημοκρατίας της Δ.Κ. Μακρακώμης. ΜΠΗΤΟΣ ΚΩΝ

19. Συζήτηση αίτησης της κ Ζάχου Κωνσταντίας του Ηλία περί κατασκευής σκιάστρου στον υπαίθριο χώρο του καταστήματος της. ΜΠΗΤΟΣ ΚΩΝ

20. Συζήτηση αίτησης του συλλόγου των απανταχού κλωνιωτών Φθιώτιδας περί ανάπλασης κοινόχρηστου χώρου. ΜΠΗΤΟΣ ΚΩΝ

21. Συζήτηση αίτησης του συλλόγου γυναικών Μεσοποταμίας περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Τ.Κ. Μεσοποταμίας. ΜΠΗΤΟΣ ΚΩΝ

22. Συζήτηση αίτησης της «RURAL CONNECT ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Α.Ε. Ειδικού σκοπού» περί χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. ΜΠΗΤΟΣ ΚΩΝ

23. Έγκριση πολιτιστικής εκδήλωσης Τ.Κ. Σπερχειάδας και ψήφιση πίστωσης. ΜΠΟΤΣΗΣ ΒΑΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ