Σπερχειάδα: Συνεδρίαση τού Δημοτικού συμβουλίου γιά την live μετάδοση - Παρασκευή 29/1

2021-01-25 15:49

Μετά από την αίτηση των 11 Δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης,συνεδριάζει την Παρασκευή 29/1 το Δημοτικό συμβούλιο τού Δήμου Μακρακώμης γιά λήψη απόφασης για τη ζωντανή (live) μετάδοση των συνεδριάσεων του  μέσω τηλεδιάσκεψης για όσο τίθενται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

για μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Λαμβάνοντας υπόψη:
• την αριθ. Δ1 α/Γ.Π.οικ.: 4992/2021 (ΦΕΚ 186/Β/23-1-2021 ) ” Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα
25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 ” K.Y.A.,
• το με αριθμό καταχώρησης 1821/1353/22-01-2021 στο πρωτόκολλο του Δήμου έγγραφο προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μακρακώμης, με θέμα: “Αίτημα για σύγκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα τη λήψη απόφασης για ζωντανή (live) μετάδοση των συνεδριάσεων με τηλεδιάσκεψη για όσο τίθενται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό”, το οποίο υπογράφεται από 11 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
• την παρ. 2 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του
άρθρου 10 του Ν. 4764/2020,

σας προσκαλώ μέσω τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μακρακώμης, που θα πραγματοποιηθεί την 29η Ιανουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00΄ μ.μ. για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΖΩΝΤΑΝΗΣ (live) ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΟΣΟ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟЇΟ.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Τσελεπής Χρήστος