Σπερχειάδα: Συνεδριάζει με 10 θέματα η Οικονομική Επιτροπή του Δ. Μακρακώμης

2017-08-05 18:05

Συνεδριάζει την Τετάρτη 9 Αυγούστου 2017 στις 11 το πρωί στο Δημοτικό Κατάστημα στην Σπερχειάδα, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μακρακώμης με θέματα που αφορούν τον προϋπολογισμό και την αναμόρφωσή του, καθώς και την έγκριση με απ΄ ευθείας ανάθεση έργων.

Συνολικά τα 10 θέματα της ημερήσιας διάταξης με εισηγητή τον Δήμαρχο και Πρόεδρο της, Θύμιο Παπαευθυμίου είναι τα εξής:

1. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ Κ. Α. ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

2. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

4. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΠΑΣ.

5. ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. 350/2017 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

6. ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. 355/2017 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΑΥΞΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

8. ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΄΄

9. ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄΄ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΄΄

10.1ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄΄ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΟΥΡΙ" Τ.Κ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΄΄