Σπερχειάδα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο - Δευτέρα 22 Ιανουαρίου στις 18:00

2018-01-20 12:30

Η πρόσκληση και τα θέματα της συνεδρίασης:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010,
σας προσκαλώ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Συνεδριακό κέντρο Αθανασίου και Μαίρης Ακρίδα του Δήμου
Μακρακώμης στην Σπερχειάδα την 22α Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 για
την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1. Επί αιτήσεως- διαμαρτυρία κατοίκων Τ.Κ. Γραμμένης. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
2. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων έως του ποσού των 7.219,36ευρώ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
3. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων ποσού άνω των 7.219,36ευρώ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
4. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
5. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2018. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
6. Ετήσια συνδρομή στην καθημερινή περιφερειακή εφημερίδα ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
7. Διαγραφή νηπίων από τον παιδικό σταθμό Σπερχειάδας. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασίας: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
9. Πρακτική άσκηση μαθητείας ΟΑΕΔ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
10. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ
ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
11.
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών:
1). Αποκομιδή προϊόντων εκσκαφής στην Τ.Κ. Τσούκας.
2). Εργασίες για απόφραξη δικτύων αποχέτευσης Δ.Ε. Σπερχειάδας.
3). Εργασίες για απόφραξη δικτύων αποχέτευσης Δ.Ε Μακρακώμης.
4). Συντήρηση αρδευτικών υδρευτικών γεωτρήσεων Δ.Ε. Σπερχειάδας.
5). Αλλαγή λαμπτήρων οδικού δικτύου Δήμου και όλους τους οικισμούς των Δ.Κ. με
ειδικό καλαθοφόρο.
6). Δαπάνες για μικροβιολογική ανάλυση νερού.
7). Έλεγχος και ρυθμίσεις χλωρίου στο πόσιμο νερό σε δεξαμενές και δίκτυα
ύδρευσης.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
12. Έγκριση Π.Ο.Π. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ» ΔΗΜΑΡΧΟΣ
13. Έγκριση Π.Ο.Π. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΚΟΥΦΟΔΕΝΤΡΩΝ Δ.Κ. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ». ΔΗΜΑΡΧΟΣ
14. Έγκριση Π.Ο.Π. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ.
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑΣ». ΔΗΜΑΡΧΟΣ
15. Έγκριση Π.Ο.Π. του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΤΟΥ
ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ». ΔΗΜΑΡΧΟΣ
16. Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης με κατασκευή νέου σταθμού βάσης ΟΤΕ στον
οικισμό Τ.Κ. Ασβεστίου. ΣΥΡΡΑΦΟΣ Ξ
17. Μετακίνηση υφιστάμενης προτομής από δημοτικό χώρο σε δημοτικό χώρο εντός
της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου. ΣΥΡΡΑΦΟΣ Ξ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΕΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ