Σπερχειάδα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο γιά τα Αστυνομικά Τμήματα Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου και ώρα 18.00

2015-12-01 23:52

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλώ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Συνεδριακό κέντρο Αθανασίου και Μαίρης Ακρίδα του Δήμου Μακρακώμης στην Σπερχειάδα την 04η Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τα Αστυνομικά Τμήματα σε συνέχεια της προηγούμενης απόφασης μας της 16ης -11-2015 μετά τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί. ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 2. Εξέταση αίτησης φορέων για τα Αστυνομικά Τμήματα ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

3. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

4. Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού Δήμου και σύνταξη έκθεσης κατάστασης εσόδων και εξόδων του Δήμου. ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

5. Λήψη απόφασης για πρακτική εξάσκηση της σπουδάστριας των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ, Κοτρωνιά Βασιλικής ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

6. Λήψη απόφασης για πρακτική εξάσκηση της σπουδάστριας ΙΕΚ Πισκόπου Βαρβάρας. ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

7. Διαγραφή χρεών ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 8. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών. ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

9. Διοργάνωση της εκδήλωσης μαστογραφικός έλεγχος από αντικαρκινική εταιρία και διάθεση σχετικών πιστώσεων. ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΘ. 

10. Τοποθέτηση νέου pos για την εξυπηρέτηση εισπράξεων του ταμείου μέσω χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών. ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

11. Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού & 1 ου ΠΚΤΜΝΕ έργου: «Κατασκευή παροχών αποχέτευσης Δήμου Μακρακώμης». ΜΠΟΤΣΗΣ ΒΑΣ 

12. Έγκριση Μελετών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης. ΜΠΟΤΣΗΣ ΒΑΣ 

13. Έγκριση ΠΠΠ του έργου: «Αντικατάσταση στέγης – διαμόρφωση του αύλειου χώρου του δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Πιτσίου» (2015) ΜΠΟΤΣΗΣ ΒΑΣ 

14. Περί παραίτησης από το επενδυτικό σχέδιο με κωδικό 24313Α035 και τίτλο: "ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ" ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

15. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

16. Διαγραφές νηπίων από τους παιδικούς σταθμούς Σπερχειάδας- Μακρακώμης ΜΕΡΡΑΣ ΚΩΝ 

17. Επιχορήγηση Λαογραφικού & Φυσιολατρικού Συλλόγου Πάππας. ΜΕΡΡΑΣ ΚΩΝ. 

18. Παράταση δύο (2) μηνών του έργου: «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Μακρακώμης». ΜΠΟΤΣΗΣ ΒΑΣ 19. Τροποποίηση του χρόνου υλοποίησης προγράμματος STEP. ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΘ. 

20. Αποδοχή και κατανομή ποσού 29.315,96€ στις σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου μας. ΜΕΡΡΑΣ ΚΩΝ 

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος Γεωργίου Ποταμιά του Κων/νου. ΜΕΡΡΑΣ ΚΩΝ 

22. Έγκριση διενέργειας προμήθειας: Προμήθεια Γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων. ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ