ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πέμπτη 24 Νοεμβρίου και ώρα 18.00

2016-11-22 15:53

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο τού Δήμου Μακρακώμης την  Πέμπτη 24 Νοεμβρίου και ώρα 18.00  

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η page1image5648

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλώ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Συνεδριακό κέντρο Αθανασίου και Μαίρης Ακρίδα του Δήμου Μακρακώμης στην Σπερχειάδα την 24η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

page1image9656

 

ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ

page1image13816

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1.

Εκλογή εκπροσώπου στη γενική συνέλευση της Π.Ε.Δ. Φθιώτιδας.

page1image18728

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

page1image20088

2.

Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

3.

Έγκριση τεχνικού προγράμματος Δήμου Μακρακώμης έτους 2017.

page1image26416

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

page1image27776

4.

Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού Δήμου και σύνταξη έκθεσης κατάστασης εσόδων & εξόδων του Δήμου.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

5.

Έγκριση διενέργειας προμήθειας: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ”

page1image34488

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

6.

Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης εκτέλεσης υπηρεσίας: “ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ”

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

page1image39936

7.

Ορισμός νομίμου εκπροσώπου Δήμου Μακρακώμης για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (Δ.Κ. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ)» .

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

8.

Διαγραφή χρεών.

page1image46872

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

page1image48232

9.

Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών με τίτλο: «Καθαρισμός γραφείων Δ.Ε Σπερχειάδας, Δ. Ε. Μακρακώμης, Δ. Ε. Αγίου Γεωργίου (άρθρο 61 Ν. 3979/2011).

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

10.

Συμμετοχή αιρετών στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη από 1-3 Δεκεμβρίου 2016.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

11.

Ίδρυση κέντρου δια βίου μάθησης του Δήμου Μακρακώμης.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

12.

Περί αποδοχής της Απόφασης ένταξης και των ειδικών όρων της πράξης με τίτλο: «Αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείου Ι.Ν. Αγίου Νικολάου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στην Δ.Κ. Σπερχειάδας Δήμου Μακρακώμης»

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

13.

Έγκριση ΠΟΠ του έργου «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στην Τ.Κ. Φτέρης.

ΜΠΗΤΟΣ ΚΩΝ

14.

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Καθαρισμός Φρεατίων.

ΜΠΗΤΟΣ ΚΩΝ

15.

Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων

ΜΠΟΤΣΗΣ ΒΑΣ

16.

Μεταβολές σχολικών μονάδων.

ΜΕΡΡΑΣ ΚΩΝ

17.

Αποδοχή και κατανομή ποσού 29.360,00στις σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

ΜΕΡΡΑΣ ΚΩΝ

18.

Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών: Προμήθεια Κλιματιστικών και προμήθεια ειδών ένδυσης προσωπικού.

ΔΗΜΗΡΧΟΣ

19.

Παραχώρηση χώρου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Τριλόφου «Άγιος Αθανάσιος».

ΜΕΡΡΑΣ ΚΩΝ

20.

Παραχώρηση χώρου στον Ελληνικό Πεζοπορικό – Ορειβατικό Σύλλογο Μακρακώμης.

ΜΕΡΡΑΣ ΚΩΝ

21.

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Σπερχειάδας».

                                                                                     ΜΠΗΤΟΣ ΚΩΝ.

22.

Έγκριση 2ου Ανακεφαλεωτικού και τακτοποιητικού του έργου: «Επισκευή και συντήρηση δημοτικού σχολείου Μακρακώμης».

                                                                                     ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

23.

Ανάκληση της αριθ. 236/2016 απόφασης του Δ.Σ. και λήψη νέας περί Διάθεσης υλοτόμησης δασικών τμημάτων 1 & 2 διακατεχόμενου δάσους τμήματος Τ.Κ. Πιτσίου.

                                                                                     ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ