ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τετάρτη 3 Ιουνίου και ώρα 13.00

2015-05-27 17:04

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5του Ν. 3852/2010, σας προσκαλώ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Συνεδριακό κέντρο Αθανασίου και Μαίρης Ακρίδα του Δήμου Μακρακώμης στην Σπερχειάδα την 03 η Ιουνίου , ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

  • 1 Ορισμός αναπληρωτών των τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • 2 Ορισμός εκπροσώπων για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση του ΦοΔΣΑ Κεντρικής Ελλάδας ΑΕ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • 3 Έγκριση Οικονομοτεχνικής Μελέτης Βιωσιμότητας και συμμετοχή του Δήμου Μακρακώμης στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας «Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  • 4 Συζήτηση της από 19/5/2015 με αριθ. πρωτ. 16646/2280/19-5-15 αίτησης 9 μελών του δημοτικού συμβουλίου για επαναφορά του θέματος τελών ύδρευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο. ΠΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ