Στις τράπεζες οι εισφορές του ΟΓΑ μέσα στο 2015

2015-05-05 13:20

Στις τράπεζες θα μπορούν οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ να εξοφλούν τις εισφορές τους με νέο σύστημα πληρωμών που θα ανακοινώσει ο Οργανισμός μέσα στο 2015

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον οδηγό ασφαλισμένου του ΟΓΑ μέσα στο τρέχον έτος (2015) θα υλοποιηθεί η διαδικασία είσπραξης εισφορών μέσω τραπεζικού συστήματος.Αυτό σημαίνει ότι οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ θα έχουν τη δυνατότητα να καταβάλλουν τις εισφορές τους μέσω οποιασδήποτε τράπεζας με την προσκόμιση του ειδικού εντύπου που θα τους αποστέλλει ο ΟΓΑ. Οι ασφαλισμένοι θα διατηρήσουν παράλληλα τη δυνατότητα να επιλέγουν την καταβολή των εισφορών τους μέσω ΕΛΤΑ.