Συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δήμου Μακρακώμης την Τρίτη 5/5/2015

2015-04-30 15:37

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5του Ν. 3852/2010, σας προσκαλώ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Συνεδριακό κέντρο Αθανασίου και Μαίρης Ακρίδα του Δήμου Μακρακώμης στην Σπερχειάδα την 5η Μαΐου , ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
1. Εκλογή νέου Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα μα τα άρθρα 64 και 66 του Ν. 3852/2010 μετά την Ανεξαρτητοποίηση του Παναγιώτη Κοντογεώργου από το Συνδυασμό Νέα Σελίδα.ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. Λήψη απόφασης για έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας που να καταγγέλλεται η πράξη Νομοθετικού περιεχομένου η οποία υποχρεώνει τους ΟΤΑ Α΄Βαθμού να καταθέσουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος .ΔΗΜΑΡΧΟΣ
3. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος . ΔΗΜΑΡΧΟΣ
4. Συμμετοχή στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας. ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΘ
5. Καθιέρωση εορτασμού έναρξης ένοπλου αγώνα κατά των κατακτητών 1940-44 –Καλύβα Στεφανή ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΘ
6. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής σχετικά με την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίου εμπορίου. ΜΠΗΤΟΣ ΚΩΝ
7. Διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών από χρήση αρδευτικών γεωτρήσεων συνολικού ποσού 46.631,21€ και επαναβεβαίωση τους σε νέους υπόχρεους. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
8. Αποδοχή και κατανομή ποσού 34122,77€ στις σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου μας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων (Β κατανομή 2015) ΜΕΡΡΑΣ ΚΩΝ
9. Τροποποίηση της παρ. 1 και 3 της υπ΄αριθ. 1696 απόφασης της 31-1-2013 μισθοδοτική σύμβαση (Μουσείου Δικάστρου) ΜΕΡΡΑΣ ΚΩΝ
10. Λήψη απόφασης περί ταμειακής εξυπηρέτησης του συνδέσμου ύδρευσης ΟΤΑ Ν. Φθιώτιδας από πηγές Κανάλια Πύργου Υπάτης από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Μακρακώμης ΔΗΜΑΡΧΟΣ
11. Αίτηση της Σ.Ψαλίδα-Β. Δημοπούλου ΟΕ για εξαίρεση των 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων από κατάστημα (αναψυκτήριο) στη Μακρακώμη ΔΗΜΑΡΧΟΣ
12. Έγκριση Ισολογισμού, απολογισμού και πεπραγμένων έως 2014 του ΤΟΕΒ Βίστριζας ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΘ
13. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2015 ΤΟΕΒ Βίστριζας ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΘ
14. Προσλήψεις υδρονομέων αρδευτικής περιόδου 2015 του ΤΟΕΒ Βίστριζας ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΘ 15. Προσλήψεις υδρονομέων αρδευτικής περιόδου 2015 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΘ
16. Μίσθωση αγροτεμαχίου στη θέση Παλαιά Κολοκυθιά της Τοπ. Κοινότητας Κολοκυθιάς ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΑΘ 17. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Τράπεζας αίματος ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΘ
18. Έγκριση ανανέωσης επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών αρμοδιότητας του Δήμου Μακρακώμης της Αναγνώστου Φωτεινής του Πέτρου. ΜΠΗΤΟΣ ΚΩΝ
19. Απόρριψη ανανέωσης επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών αρμοδιότητας του Δήμου Μακρακώμης του Αθανασίου Αντωνίου του Θεοφάνη ΜΠΗΤΟΣ ΚΩΝ
20. Ανώτατος αριθμός θέσεων πωλητή λαϊκών αγορών Δήμου Μακρακώμης (Σπερχειάδα-Μακρακώμη) σύστημα διακριτικότητας (Υ.Α. Α2-639 ΦΕΚ 1806/Τ.Β/2-7-2014 αριθ. 1,2 και 3 και Ν. 4264/118/Τ.Α΄/15-5-2014 αριθ. 5 παρ. 1 ΜΠΗΤΟΣ ΚΩΝ
21. Περί τροποποίησης της 45/2014 Απόφασης Δ.Σ που αφορά την ψήφιση τελών κανονισμού λειτουργίας δικτύου αποχέτευσης Δήμου Μακρακώμης. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
22. Συμμετοχή του Δήμου στην 13η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Συλλόγων και φορέων εθελοντών αιμοδοτών της Π.Ο.Σ.Ε.Α ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΘ.
23. Καθορισμός αδειών υπαίθριου εμπορίου ΜΠΗΤΟΣ ΚΩΝ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ