Τα Κάλαντα τού Λάζαρη στο Κλωνί Σπερχειάδας

2016-04-21 23:52

Τα "Κάλαντα τού Λάζαρη" στο Κλωνί Σπερχειάδας
Παραδοσιακά "ιδιαίτερα" κάλαντα της Παραμονής τού Λαζάρου

Δείτε το βίντεο