Τέλος οι ποινές στους καταληψίες μαθητές

2016-04-12 22:27

Ποινές στους καταληψίες μαθητές τέλος. Αυτό προβλέπει διάταξη που καταργεί ρύθμιση του 2000 και περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την έρευνα.

Ειδικότερα το άρθρο 45, αίρει το αξιόποινο για τους μαθητές «καταληψίες». Συγκεκριμένα καταργεί παλαιότερες διατάξεις του νόμου 2811/2000, προβλέποντας την κατάργηση της διάταξης που «προβλέπει την ποινική δίωξη, που ασκείται σε όποιον καθ’ οιονδήποτε τρόπο παρεμποδίζει, διαταράσσει ή διακόπτει την ομαλή λειτουργία των δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή παρανόμως παραμένει στους χώρους λειτουργίας αυτών».