ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ: «Η αλήθεια για την Πλατεία στο Καστρί»

2022-03-02 14:11

«Η αλήθεια για την Πλατεία στο Καστρί»

  • Επειδή ακούγονται διάφορα ανεύθυνα από «υπεύθυνους» σε σχέση με το έργο της πλατείας στο Καστρί και επειδή πραγματικά η Δημοτική Αρχή μικρή σχέση έχει με το συγκεκριμένο έργο, αλλά παρ’ όλα αυτά τεχνηέντως προσπαθεί εναγωνίως να το παρουσιάσει για δικό της – ο λαός το λέει «μνημόσυνο με ξένα κόλλυβα» - σας κάνουμε γνωστά τα παρακάτω:

  • Με την απόφαση 45/25-4-2019 της Οικονομικής Επιτροπής προστέθηκαν 78.100€ από το Πρόγραμμα Φιλόδημος και 29.500€ από ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών.

Το σύνολο του ποσού που ήταν 107.600€ ενεγράφη στον ΚΩΔ. 64-732202.

  • Όπως προκύπτει από τη χρηματοδότηση – γιατί ουσιαστικά τα δημόσια έργα είναι χρηματοδοτήσεις και τα υπόλοιπα είναι το υπηρεσιακό κομμάτι που υλοποιείται χωρίς δήμαρχο και αντιδήμαρχο – το έργο αφορά την προηγούμενη Δημοτική Αρχή.

  • Το συμφωνητικό υπογράφηκε με βάση την προσφορά του αναδόχου στο ύψος του ποσού των 127.581€ και η Δημοτική Αρχή πρόσθεσε το ποσό των 20.400€ για να κλείσει το συμφωνητικό, αφού αυτή η διαφορά δεν κατέστη δυνατό να καλυφθεί από την έκπτωση του έργου.

  • Αυτή είναι η αλήθεια για το έργο του Καστρίου, όπως προκύπτει από τις ημερομηνίες και τα ποσά. Τα υπόλοιπα που ακούστηκαν και γράφτηκαν αποτελούν επιθυμίες και ευσεβείς πόθους, για να εξυπηρετούν σκοπιμότητες.

 

Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ 

ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ