Το TAXIS δεν εκδίδει πιστοποιητικά και φορολογική ενημερότητα

2015-10-23 17:54

Στις 15 Νοεμβρίου ανοίγει το TAXIS για τις 100 δόσεις στις ληξιπρόθεσμες

Δεν εκδίδονται πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ και φορολογική ενημερότητα από το TAXIS σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων

Συγκεκριμένα αναστέλλεται προσωρινά, η χορήγηση μέσω του συστήματος TAXIS των πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ και των Αποδεικτικών Φορολογικής Ενημερότητας καθώς και των αντιγράφων εκκαθαριστικών Φόρου Ακίνητης Περιουσίας ετών 2010 – 2013, Εν.Φ.Ι.Α. έτους 2014 και Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων οικονομικών ετών 2012 – 2014 και φορολογικού έτους 2014, που φέρουν, κατά νόμο, μηχανική επιτύπωση της υπογραφής του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.